Söyleşiler

Söyleşi
16EYLCts
18:00- 20:00

Atilla Yücel

Atilla Yücel Söyleşisi

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

16 Eylül 2017 tarihinde Bodrum Mimarlık Kitaplığı'nınkonuğu Atilla Yücel "Mimarlık Bir Meslek Değildir" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirmiştir. Yücel'in elli yılı aşan pratik ve düşünsel üretimini etkileyen, şekillendiren hatta yer yer yeniden kurgulamaya yönelten unsurları tarif edip tartışan sunum, Türkiye'de çağdaş mimarlık düşüncesinin de izleğini yansıtmıştır.

Atilla Yücel, yazmak ve tasarlamak üzerinden tarif ettiği mimarlık etkinliğindeki "güzergâh ve durakları" dört başlık altında aktarmıştır. Yer-davranış-morfoloji,konvansiyonlar ve tipoloji bağlamında ev,dil ve düzenilesürdürme-var olanı tasarlamakolarak tarif ettiği üretiminin düşünsel arka planı ile üstlendiği projeler arasındaki etkileşimi yorumlamıştır.

BMK-Bodrum Mimarlık Kitaplığı'nın ev sahipliğinde2017-2018döneminde gerçekleşecek olan etkinliklerin ilkini üstlenen Atilla Yücel'in söyleşisi, Türkiye'de çağdaş mimarlığın geride bıraktığı süreçler ile güncel ve gelecekteki yönelimini yeni perspektiflerle ele alınmasının olanaklarına ışık tutmuştur. Bu nedenle BMK, önümüzdeki yıl içinde başta modernleşme söylemi ve pratiği olmak üzere bir dizi temayı tartışan buluşmaları organize edecektir.

2015 yılında Suha Özkan tarafından açılan BMK, hâlihazırda sahip olduğu kitap, dergi ve belge koleksiyonunu araştırmacıların, uygulamacıların ve öğrencilerin serbest erişimine açmış olup, özellikle genç nesil akademisyenlerin üretimlerini desteklemektedir. Yıl içerisine yayılan buluşma ve söyleşilerin yanı sıra 2018 Mayıs ayında Türkiye ve Türkiye dışından katılımcılarla uluslararası bir çalıştayı organize edecektir.

Atilla Yücel'in gerçekleştirmiş olduğu sunuma buradan ulaşabilirsiniz.