Söyleşiler

Söyleşi
08KASÇar
18:00- 20:00

Aykut Köksal

Aykut Köksal Söyleşisi

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

08 Kasım 2017 tarihinde Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nın konuğu Aykut Köksal “Geçmiş-Gelecek Sarmalında Mimarlık ” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirmiştir.

16 Eylül 2017 tarihinde Atilla Yücel’le başlayan söyleşiler 2017-2018 yılı içinde modernleşme ve mimarinin dönüşümü konularına eğilmektedir. Türkiye’de mimarlık düşüncesinin iletişimine yapmış olduğu katkıyı Dünya mimarlığının anıt eserlerini Türkçeye kazandıran yayınlara öncülük ederek sürdüren Aykut Köksal’ın sunumu, mimarlık teorilerinin tarihselliğini sorgulamış ve kitaplaşmış mimarlık incelemelerinin mimarlığı dönüştürücü etkilerini tartışmıştır.

Köksal, antik, klasik, modern öncesi, modern ve modern sonrası gibi alışıldık sabitlemeler ve eşikler yerine, mimarinin her dönemde geçmişle bir ilişkilenme düzeyi üzerinden modern açılımlar yapabildiğine işaret etmiştir. Söyleşi, mimarlığın zamanı çeşitlendirebilen bir eylem olarak günümüze dek ortaya koyduğu performansın tarihselleştirilmesini sorunsallaştırmıştır. Rönesans ve 19.yüzyıl mimarlığındaki seçmeci açılımların arka planını sorgulayan Aykut Köksal, Osmanlı döneminden itibaren Türkiye mimarlığındaki tutum ve söylemleri geniş bir çerçevede sergilemiştir.

Suha Özkan tarafından kurulan ve sahip olduğu kitap, dergi ve belge koleksiyonunu araştırmacıların, uygulamacıların ve öğrencilerin serbest erişimine açan Bodrum Mimarlık Kitaplığı, başlattığı söyleşileri yıl içinde sürdürerek 2018 Mayıs ayında Türkiye ve Türkiye dışından katılımcılarla uluslararası bir çalıştayı organize edecektir.