Söyleşiler

Söyleşi
22MARPer
18:00- 20:00

Ayperi Okur

Ayperi Okur - Duyuru Genel

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

Yirmi birinci yüzyıl, yaratıcı düşünce ile bilimsel düşünce arasındaki etkileşimi dönüştürücü bir devinimle başladı. Teknoloji, bilginin kaynağına ve dolaşımına olan kısıtları kaldırırken çağdaş kültürde bilginin görselliği giderek başat bir konum kazanıyor. Görselliğin dijital medyalarda temsiliyeti ile imgelerin aktarımı çeşitlenirken, görsel estetiğin tarihselliği yeniden sorgulanır oldu. Bu sorgulamanın en başında ise Rönesans ve “Rönesans insanları”, ama özellikle de Leanorda da Vinci’nin geliyor. Da Vinci’nin tablolarındaki görselliğin bilinenin ve düşünülenin çok daha ötesinde iç içe girmiş katmanlarının olduğu keşfediliyor. Rönesans insanın görsellikle olan iletişiminin derinliği çağdaş görsel kültürümüze yeni ufuklar çizebiliyor.

Leonardo’nun etkileyici görsel söyleminin arkasında gerçeklik ve mitlerin yeniden incelenmesi, yirmi birinci yüzyıl insanı için ne ölçüde çağının yorumlanmasına katkı verebilir?

22 Mart 2018 Perşembe günü saat 18:30’da Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda, mimar ve yalın üretim (lean manufacturing) teknolojileri gelişim uzmanı Ayperi Okur tarafından yapılacak “Leonardo da Vinci’nin Portrelerinin Ötesinde” başlıklı söyleşi bu sorunun olanaklarına ışık tutacak.

Ayperi Okur
Orta Doğu Teknik Üniveristesi’nde (ODTÜ) Mimarlık eğitimi sonrası Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapan Ayperi Okur, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) kent ve bölge planlama doktorasını tamamladıktan sonra sanayide yalın üretim modelleri üzerine araştırmalar ve danışmanlıklar yapmıştır.

Doktorasında incelediği Türk otomotiv sanayisi kapsamında yer alan küçük yan sanayilerin dinamizmini daha sonra geliştirerek TOFAŞ’ın katkılarıyla 1997 yılında “2000’li Yıllara Doğru Türkiye Sanayii İçin Yapılanma Modeli: Yalın Üretim” başlığında kitap olarak yayımlamıştır.

Yalın Enstitü Derneği’nde araştırmacılığın yansıra bir bilim-kurgu romanı üzerinde de çalışan Ayperi Okur’un

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Ayperi Okur
“Leonardo da Vinci’nin Portrelerinin Ötesinde”

konulu söyleşisi tüm katılımcılara açıktır.

Ayperi Okur’un gerçekleştirmiş olduğu sunuma buradan ulaşabilirsiniz.