Söyleşiler

Söyleşi
26NİSPer
18:00- 20:00

Baran İdil

Baran İdil - Duyuru Genel

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 18:00’da Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda, mimar-kent plancısı Baran İdil tarafından “Su Kültürü-Kent Planlaması ve Tasarım İlişkileri Alanında Yaptığım Denemeler” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

Baran İdil, Türkiye’de kent kültürünün ve şehircilik uygulamalarının gelişmesine yarım asırdır kesintisiz olarak yoğun emek vermektedir. Türkiye kentlerinin kıyı yaşam geleneğinin kaybolmaması adına verdiği aktif mücadelesini bir tasarım sorunsalı olarak mesleki üretimine taşımıştır. Türkiye’de özellikle kıyı kentleri için kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi ve çeşitlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Mimarlığın kent yaşamına yapabileceği olumlu katkıların ortaya konması ve bunun kent yönetimlerince yapıcı diyaloglarının kurulması bakımından kentsel tasarım projelerinin üstlendiği kritik işlevi sadece tartışmakla kalmayıp, örneklerini de ortaya koyabilmiştir.

Kıyı kültürünün mimarlık eğitiminde ve uygulamalarında taşıması gereken ağırlığın Türkiye’de maalesef yeterince vurgulanmaması, Baran İdil’i bu eksikliği her platformda dile getirmeye yöneltmiştir. Yarışma kolokyumlarından başlayarak sempozyum ve panellerde kapsayıcı bir mimari bilincin gelişmesi adına yaptığı tartışmalar, meslek örgütlerinde çeşitli sorumluluklar üstlenmesine yol açmıştır. Baran İdil, 1972-73 ve 1991-1993 yılları arasında iki kez Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanlığı yapmıştır. 1987 yılındaki kuruluşundan itibaren Türkiye Serbest Mimarlar Derneği’nin çalışma komisyonlarında ve yönetimlerinde de faal görevler üstlenmiştir.

Türkiye’de mimarlık ve şehircilik yarışmalarının kurumsallaşmasında ve yarışma geleneğinin oluşturulmasında öncül katkıları olan Baran İdil, 1987 yılında Tamer Başbuğ ve Hasan Özbay ile birlikte kurduğu TH&İDİL Mimarlık bünyesinde mesleki üretimine ve yarışma projesi geliştirme tutkusuna ara vermeden devam etmektedir.

Baran İdil’in “yarım asırdır sorunlarına dikkat çektiği kıyı kültürünü geliştirmek için ürettiği projeleri ve tasarımlarını sonuçlarıyla birlikte tartışacağı”

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Baran İdil
“Su Kültürü-Kent Planlaması ve Tasarım İlişkileri Alanında Yaptığım Denemeler”

konulu söyleşisi tüm katılımcılara açıktır.

Baran İdil’in gerçekleştirmiş olduğu sunuma buradan ulaşabilirsiniz.