Söyleşiler

Söyleşi
22MAYSal
18:00- 20:00

Çetin Ünalın

Çetin Ünalın - Duyuru Genel

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

22 Mayıs 2018 Salı günü saat 18:00’da Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda, mimar Çetin Ünalın tarafından “Mimarların (Erken Cumhuriyet Dönemi) Örgütlenmesi” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, “Teknik Elemanların Demokratik, Ekonomik, Sendikal Haklar Mücadelesi: TEKSEN – Teknik Elemanlar Sendikası 1970 -1971, TÜTED – Tüm Teknik Elemanlar Derneği 1971-1981” başlıklı kitabın tanıtımı yapılacaktır.

Çetin Ünalın, Türkiye’de inşaat yapım süreçlerini mimari tasarımın elde edilmesinden uygulama sürecinin sonuna kadar tanımlı, izlenilebilir ve dokümantasyonunu eksiksiz yerine getirmeye yönelik bir mesleki kültürün gelişmesini önceliklendiren mesleki üretimlerde uzun yıllar aktif yöneticilik görevleri üstlenmiştir.

Türkiye’nin yapım sektörünün ilkeli, sorumlu ve nitelikli olması adına çalışanlarının teknik ve yöneticilik becerilerinin sürekli gelişimine yönelik altyapıların özellikle yüklenici kuruluşların kendi bünyesinde yer almasına yönelik yaklaşımı benimsemiştir. Bu sayesde önemli ölçüde nitelikli bir profosyenel nesil günümüzde Türkiye’de ve birçok ülkede faaliyet göstermektedir.

Çetin Ünalın, bu anlayışını düşünsel üretimiyle de sürdürerek Türkiye’nin mesleki örgütlenmelerin tarihini araştırıp belgeleyen yapıtları kaleme almıştır. Yayımlanmış olan bu araştırmalar, Türkiye’nin emek tarihinin yazımında temel başvuru kaynakları arasına girmiştir. Özellikle mimarların örgütlenme çabalarıyla ilgili Cumhuriyet Mimarlığının Kuruluşu ve Kurumlaşması Sürecinde Türk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar Derneği 1927'ye (Mimarlar Derneği 1927 Yayını, 2002) başlıklı eseri, Türkiye’nin mimarlık tarihi araştırmalarında kurumsallaşma ve örgütlenme odaklı incelemelere olan gereksinimi vurgulamıştır.

Çetin Ünalın’ın Koleksiyon adına Serbest Mimarlar Derneği üyelerinin yapıtlarını konu alan sekseni aşkın sergisi Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşmiş olup, bunların tamamına yakın bir kısmı üniversitelerde tekrardan sergilenmiştir.

Türkiye’de mimarlık ve yapım sektörü için bilgi ve becerinin içe dönük ve sınırlı kalamayacağını, araştırma kültürünün getirdiği yaratıcı yenilikçi kapasitelerin üretkenliği sürekli kıldığını vurgulayan Çetin Ünalın’ın

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Çetin Ünalın
“Mimarların (Erken Cumhuriyet Dönemi) Örgütlenmesi”

konulu söyleşi ve
Teknik Elemanların Demokratik, Ekonomik, Sendikal Haklar Mücadelesi
TEKSEN – Teknik Elemanlar Sendikası 1970 -1971
TÜTED – Tüm Teknik Elemanlar Derneği 1971-1981
kitabı tanıtımı tüm katılımlara açıktır.

Çetin Ünalın

1972'de ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1980'e kadar çeşitli inşaat şirketlerinde şantiyeci olarak çalıştı. Bu tarihten 2008'e kadar MESA Mesken Sanayi'nde ilk 4 yılı Türkiye ve Libya'da şantiyelerde, geri kalan 24 yılı Teknik Ofis Müdürü olmak üzere 28 yıl çalıştı. 

Yayınlanmış  başlıca kitapları ve makaleleri:

Tanıkların Ulucanlar'ı Sözlü Tarih, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını 2008,

Tanıklarından Mimarlar Odası 1954 – 1990 Mimarlar Odası Yayını, 2013,

"Mimar ve Mühendisler Tarafından II. Meşrutiyet Döneminde İstanbul'da Yayımlanmış İki Dergi: Génie Civil Ottoman (1910) ve Zeitschrift Fur Technik Und Industrie In Der Turkei (1916)",  İstanbul Üniversitesi Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi 2009

Konur 4 Seyir Defteri: Bir Binanın Öyküsü, Mimarlar Derneği 1927 Yayını, 2018

Teknik Elemanların Demokratik, Ekonomik, Sendikal Haklar Mücadelesi: TEKSEN – Teknik Elemanlar Sendikası 1970 -1971, TÜTED – Tüm Teknik Elemanlar Derneği 1971-1981, Mimarlık Vakfı Yayını, 2018