Söyleşiler

Söyleşi
06OCACts
18:00- 20:00

Emre Arolat

Emre Arolat Söyleşisi

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

06 Ocak 2018 tarihinde Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nın konuğu Emre Arolat “İz Sürmek” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirmiştir.

16 Eylül 2017’de Atilla Yücel’i ve 08 Kasım 2017’de Aykut Köksal’ı misafir ederek ‘mimarlık ve modernleşme’ temalı bir söyleşi dizisini sürdüren Bodrum Mimarlık Kitaplığı, ilki Emre Arolat’la gerçekleşen ve ‘mimar sunumları’ başlığı altında devam edecek yeni bir etkinlik serisine başlamıştır.

Emre Arolat’, “İz Sürmek” adlı sunumunda EAA-Emre Arolat Mimarlık olarak çağdaş Türkiye mimarlığının son birkaç on yılındaki eşikler ve süreçler içindeki yapılanmasını, kendini sürekli yenileyerek ve yeniden tarif ederek güncel koşulların elverdiği olanakların da ötesini sorgulayabilen bir mimarlık üretiminin olasılığını tartışmıştır.

Emre Arolat mimarlıkta iz sürmeyi, koşulları ve sınırları belirlenmiş ve adeta sabitlenmiş bir tasarım sorununu kendi öznelliğinin içinden daha geniş kapsamlı bir mimarlık sorunsalına dönüştürmenin arayışı olarak tarif etmiştir. Mimari tasarım süreci içinde devinimi ve değişkenliği giderek artan insan, yer, kültür, doğa ve toplumsallık bağlarını hem eleştirel hem de yaratıcı düşünceyle sorgulayabilmenin sağladığı katkılara vurgu yapan Arolat, üstlendiği projelerdeki her bir tasarım sürecini bir tür “iz sürmek” olarak farklı örnekleriyle tartışmıştır.

Bodrum’da yaşayan ve giderek sayıları artan genç bir mimar topluluğunun özellikle yoğun ilgi gösterdiği sunumda Emre Arolat, Bodrum’da süregiden projelerine ayrıca geniş bir yer vererek, Bodrum’daki güncel mimarlık kültürünün yeniden içeriklenmesi için ihtiyaç duyulan canlı ve verimli bir tartışma ortamının oluşmasına da katkı sağlamıştır.

Türkiye’nin mimarlık heyecanını ve devinimini uluslararası ortama taşımakta, söylem, uygulama, yayın ve yaratıcı düşünsel birikimini hemen her ortamda cömertçe aktaran Emre Arolat’ın Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda gerçekleştirdiği İz Sürmek sunumu, 2018 yılının umut dolu ve verimli bir yıl olması dileğinin tüm katılımcılarıyla paylaşıldığı bir mimarlık anısı olmuştur.

Suha Özkan tarafından kurulan ve sahip olduğu kitap, dergi ve belge koleksiyonunu araştırmacıların, uygulamacıların ve öğrencilerin serbest erişimine açan Bodrum Mimarlık Kitaplığı, başlattığı söyleşileri yıl içinde sürdürerek 2018 Mayıs ayında Türkiye ve Türkiye dışından katılımcılarla uluslararası bir çalıştayı organize edecektir.