Söyleşiler

Söyleşi
27OCACts
18:00- 20:00

Günkut Akın

Günkut Akın Söyleşisi

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

27 Ocak 2018 tarihinde Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nın konuğu Günkut Akın “Mozole ve Yeniden Yapım Açmazı” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirmiştir.

Kitaplığın 16 Eylül 2017’de Atilla Yücel ve 08 Kasım 2017’de Aykut Köksal’la başlayan mimarlık ve modernleşme temalı söyleşilerin üçüncüsü Günkut Akın’la devam etmiştir. Modernliğin yerel ve tarihsel verilerle olan diyaloğunu yeniden yorumlamanın önemine işaret eden sunum, Bodrum’da Mozole için yıllardır süregiden yeniden yapım önerileri için ihtiyaç duyulan içerikli ve bilinçli bir mimari tutumda öne çıkması beklenen tarihsel ve evrensel verileri tartışmıştır.

Günkut Akın sunumunda Bodrum için eleştirel bir modernleşme ve kentleşme tartışması yapmıştır. Türkiye’nin geçirdiği yaygın ve hızlı kentleşme deneyiminin ürettiği kent ve mimarlık kültürünün, modernleşmenin yerellikle kurduğu temaslarını tartışan kuramsal çerçevesinin dışında kalan ve yeniden kavramsallaştırılması beklenen öznel yönlerine işaret etmiştir.

Türkiye’de mimarlık düşüncesinin üretken bir kültürel kaynak olarak gelişmesine hem bir bilim insanı hem de değerli bir öğretici olarak katkı veren Günkut Akın’ın Bodrum’un bir dünya mirası olan Mozelesi için başlattığı tartışmanın, Bodrum’daki kültürel değerlerin içerik ve özenden yoksun birer mimari canlandırmacılığa feda edilmediği ve tamamen yok olmasına seyirci kalınılmadığı bir şehir gündeminin gelişmesine katkı vermesi ümit edilmektedir.

Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nın mimarlık ve modernleşme temalı söyleşileri yıl içinde devam edecektir. 06 Ocak 2018 tarihinde Emre Arolat’ın “iz sürmek” başlıklı konuşmasıyla başlayan mimar sunumları ise Türkiye ve Türkiye dışından mimarları misafir ederek ilerleyecektir.

Suha Özkan tarafından kurulan ve sahip olduğu kitap, dergi ve belge koleksiyonunu araştırmacıların, uygulamacıların ve öğrencilerin serbest erişimine açan Bodrum Mimarlık Kitaplığı, başlattığı söyleşilere ilave olarak 2018 Mayıs ayında Türkiye ve Türkiye dışından araştırmacılarının katılımıyla uluslararası bir çalıştayı organize edecektir.