Söyleşiler

Söyleşi
27AGUPzt
19:00- 20:00

İlhan Berk

İlhan Berk

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

Bodrum Mimarlık Kitaplığı, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 19:00’da “1918 iLHAN BERK 2018” özel etkinliğine ev sahipliği yapacaktır.

2018 yılı, şair, çevirmen, ressam ve eğitmen olarak üretkenliğini Türkiye’nin kültür ve sanat yaşamının her döneminde özgün, yeni ve sürekli kılmış olan İlhan Berk’in yüzüncü, yaşamın varlık sahnesinden ayrılışının ise onuncu yılıdır.

Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda gerçekleşecek bu özel etkinlikte, İlhan Berk’in “evi” olan Bodrum’daki yaşamında, üretiminde ve düşünsel paylaşımlarında onunla etkileşimde bulunmuş dostlarının İlhan Berk Anlatıları aktarılacaktır. Şiirlerinden bir seçki bu etkinliğe özel bir katılımla ve yorumla okunacaktır. Ayrıca, İlhan Berk’in mimarinin anlatı ve nesnelerle etkileşimine olan yakın ilgisi tartışılacaktır. Bir evin sözcükleri özenle dizen ve sıralayan, yaşamın çağrışımlarını nesnelere taşıyabilen, özetle şeylerin dünyasına açılan bir gezinti olduğunu elen alan İlhan Berk Şeyler Kitabı: Ev’in yayınlanmasının önceki hazırlıklarının özgün belgeleri sunulacaktır.

İlhan Berk, yaşamı şiirle izleyip sözcüklerle resmetmiştir. Yaşanılan zamana ait anlatım özelliklerinin ötesine geçebilen özgün bir temsil ve yaratı dili geliştirmiştir. Şiirin ve şairin yaşamın içindeki duyumların zamana direnerek canlı kalması ve zamansızlık kazanarak ölümsüzleşmesindeki etkisi, onun yapıtlarında en gelişkin örnekleriyle izlenmektedir. Yazı dilinin sınırlayıcı ve farklı kültürlerin dillerine çevrilirken yitirdiği anlam çeşitliliğine karşın, görselliğin uyandırdığı duyguların evrenselliği ise, İlhan Berk’in, çağdaşı bazı şairler gibi, resimle de kendini ifade etmesinde etkin olmuştur.

Yaşamın tarihselliğini, imgelerini, mimarisini, çağrışımlarını, mitlerini, doğasını, mekânlarını, sevdalarını, kokularını ve nesnelerini yapıtlarında birer anlatı zenginliğiyle bir araya getiren İlhan Berk’in bir asırlık varoluşu için, oğlu Ahmet Berk’in girişimi ve katılımıyla gerçekleşecek

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
“1918 iLHAN BERK 2018”

sunumu tüm katılımcılara açıktır.