Söyleşiler

Söyleşi
16HAZCts
18:00- 20:00

Kerem Yazgan & Begüm Yazgan

Kerem Yazgan & Begüm Yazgan - Duyuru Genel

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

16 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 18:00’da Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda, Kerem Yazgan ve Begüm Yazgan tarafından “Esnek Sistem Tasarımı” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de 2003 yılından itibaren etkinlik gösteren Yazgan Tasarım Mimarlık, mimari tasarım sürecini yerleşik söylemlerden bağımsızlaştırılarak her bir projenin kendini ifade edebileceği kurguyu, süreci ve pratiği öznelleştirebilen bir tasarım anlayışını savunmaktadır.

Yapım süreçlerinin bağlayıcı ve kalıplaşmış iletişimleri arasına sıkışarak çerçevesi daralmış mimari üretimin, sadece dışsal koşullara maruz kalıp yeknesaklaşmadığına işaret etmektedir. Mimaride özgünlüğün ve yeniliğin “azalmasının” aynı zamanda mimari tasarım sürecinin bir “iç krizi” olarak da görülebileceğini düşündürmektedir. Yazgan Tasarım Mimarlık’ın “designography” olarak içeriklendirdiği tasarım anlayışı, her bir projenin kendi özgün referans sistemlerini tüm bileşenleriyle araştırarak tasarım sürecini kurgulamaktadır.

Bizzat tasarım sürecini sorunsallaştırarak mimari pratiğe derinlik katabilmenin olanaklarını çeşitlendiren Yazgan Tasarım Mimarlık, bu yaklaşımı sayesinde özellikle bulunduğu kentsel ortamla iletişimi güçlü projeleri hayata geçirmektedir. Ankara Arena, YDA Center, Hamamyolu Urban Deck, Tema İstanbul Showroom, Kalkan Altes Villaları ve Mustafa V. Koç Sports Hall’un da aralarında olduğu ve giderek sayıları artan projeleri, World Architecture, World Architecture Festival, International Property Awards LEAF Awards, Sign of The City Awards, The Plan Award uluslararası mimarlık ödüllerini kazanmıştır.

Türkiye’deki güncel mimarlık ortamında düşünsel derinliği uygulama sürecine aktarabilmenin örneklerini çoğaltan Kerem Yazgan ve Begüm Yazgan’ın

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Kerem Yazgan & Begüm Yazgan:
“Esnek Sistem Tasarımı”

başlıklı söyleşisi, tüm katılımlara açıktır.

Kerem Yazgan:

"1969'da Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden 1993 yılında lisans derecesini aldı. 1996 yılına kadar Ankara'daki çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı ve mimari proje yarışmalarına katıldı. 1996'da bir ulusal mimari proje yarışmasında kazanılan birincilik derecesi ile ilk ofisini kurdu. 1997 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans tezi ile 'ODTÜ Parlar Vakfı En İyi Tez Ödülü'nü kazandı. 1993'ten bu yana katıldığı proje yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Yaptığı uygulamalar ve yarışmalar birçok ilde sergilendi ve çeşitli dergilerde yayınlandı. 1997 yılından 2007 yılına kadar ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak dördüncü sınıf stüdyo derslerine katıldı. ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden doktora derecesini aldığı 2003 yılında, eşi Dr. Mimar Begüm Yazgan ile 'Yazgan Tasarım Mimarlık' adında ikinci ofisini kurdu."

Begüm Yazgan:

"1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden lisans derecesini aldı. 1995 yılından 1998 yılına kadar çeşitli mimarlık ofislerinde yurtiçi ve yurtdışı konutlar, banka, otel ve üniversite yerleşkesi gibi projelerde görev aldı. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 1998 yılından 2003 yılına kadar ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001 yılında Japonya'da Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde burslu olarak doktora araştırması yaptı ve ders verdi. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Üniversitede tamamladığı 'Savaş Sonrası Sistemci Ekoloji ve 1960'lardan itibaren Mimarlıkta Çevre Bilinçli yaklaşımlar' başlıklı doktora tezi, 2007 yılında ODTÜ 'Yılın En İyi Tezi' seçildi. Halen eşi Dr. Mimar Kerem Yazgan ile birlikte 2003 yılında kurduğu Yazgan Tasarım Mimarlık ofisinde mimarlık üretimini sürdürmektedir."