Söyleşiler

Söyleşi
03AGUCum
18:00- 20:00

Ian Ritchie

Ian Ritchie

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

Bodrum Mimarlık Kitaplığı 03 Ağustos 2018, tarihinde Ian Ritchie’nin “Düşüncenin Aklıyla Tasarlamak / Designing with the Mind in Mind” sunumuna ev sahipliği yapacaktır.

Ian Ritchie, 1970’li yılların başından itibaren yapılarda enerji sakınımı, hafiflik ve esneklik kazanımına yönelik mimari çözümlerde gelişen birikimini 1981 yılından itibaren iki kulvarda, eş zamanlı ve neredeyse eşit ağırlıkta derinleştirmiştir. Birincisinde, kurduğu iRAL-Ian Ritchie Architects ofisi bünyesinde mimarlığın ‘metafizik’ rolüne ağırlık vererek insan ruhunu ve zihnini yücelten bir mimari üretimi benimsemiştir. İkincisinde, Peter Rice ve Martin Francis’le birlikte kurdukları RFR-Rice Francis Ritchie tasarım mühendisliği ofisinde, çevre, kent ve kültürle barışık yapılar için teknoloji ve malzemenin olanaklarını yenilikçi tasarımlarla bütünleştirmiştir.

Fransız Hükümeti’nin Paris için geliştirdiği ‘prestij’ projelerinde RFR yoğun ve gelişkin bir rol üstlenmiş, La Vilette Science Cité Bilim Teknoloji ve Sanayi Müzesi yapısını, Louvre Piramidi, Louvre Heykel Galerisi, Arch de la Défense’ın ‘Bulut’ Strüktürü ’nü gerçekleştirmiştir.

Ian Ritchie, Londra’da mimariyle, Paris’te mühendislikle dolu bir mesleki etkinliği yoğun olarak 1989’a kadar sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren son otuz yıldır aralıksız olarak kendi mimari üretimine ağırlık vermekte ve üstlendiği projelerin hem fiziksel hem de felsefi bir dışavurumu ortaya koymasına özen göstermektedir.

Yazmaya, şiire, günlük tutmaya merakı ile sözcüklerle ilişkilenişini farklı anlatılarla zenginleştirmekteki tutkulu arayışı, Ian Ritchie’yi mimarinin metaforlarla iletişimini araştırmaya yöneltmektedir. Mimari tasarım süreçlerinin, bilişsel ve nöroloji bilimlerinde aklın işleyişi ve zihnin düşünce örüntülerindeki güncel ve çarpıcı keşiflerin doğal bir sonucu olarak yeniden şekilleneceğini öne sürmektedir. Üstlendiği projelerde mimarlığın davranışların şekillenmesindeki ve duyumların çeşitlenmesindeki rolünü araştırmaya ve örneklerini zenginleştirmeye ağırlık vermektedir.

Ian Ritchie, mimarlığın yaşamımızın “mekânsal çerçevesi” olduğunu ifade etmektedir. Mimarinin önce insan aklında imgelenen, gerçekleştiğinde ise insanlığın kültürel geçmişle fiziki referans kurarak daha iyi bir geleceği hem ifade etmeye hem de bunun için güven duymaya yaşamsal katkısının olduğuna inanmaktadır.

Son dönem projeleri arasında Kraliyet Müzik Akademisi Yapısı, Sainsbury Wellcome Merkezi Yapısı ve Londra’nın merkezindeki Covent Garden Mercers Yaya Alanı’yla ulusal ve uluslararası mimarlık ödüllerinde oldukça önemli bir başarı kaydeden Ian Ritchie’nin kendi günlüklerinden yola çıkılarak 2013 yılında yayınlanan otobiyografisi Ian Ritchie, Being: an Architect adlı yapıtı, özgün anlatımı ve kurgusuyla İngiltere ve kıta Avrupa’daki çağdaş mimarinin dönüşümünü belgelemektedir. On adet kitabı ve onlarca yayınlanan makalesi olan Ian Ritchie’nin, Mimar Sinan hakkında da bir incelemesi ve makalesi bulunmaktadır.

Türkiye’ye daha önce konferanslar için gelen ve Türkiye’nin çağdaş mimarlığını temsil eden genç kuşağın yakından takip ettiği Ian Ritchie’nin

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Ian Ritchie
“Düşüncenin Aklıyla Tasarlamak / Designing with the Mind in Mind”
sunumu tüm katılımcılara açıktır.