Söyleşiler

Söyleşi
21AGUSal
19:00- 20:00

Mehmet Kütükçüoğlu

Mehmet Kütükçüoğlu

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

Bodrum Mimarlık Kitaplığı, 21 Ağustos 2018 Salı günü saat 19:00’da Mehmet Kütükçüoğlu’nun “Yapı Kredi Kültür Sanat: Koruma//Dönüştürme” sunumuna ev sahipliği yapacaktır.

Teğet Mimarlık tarafından yenilenerek tekrar hizmete giren Yapı Kredi Kültür Sanat Yapısı, Türkiye’de kültür yapılarının kentle iletişimini ve etkileşimini güçlendirmek adına ortaya konulan çabaları yüreklendirmesi bakımından bir eşik olmaktadır. İstiklal Caddesi’nin kimlik, nitelik ve aidiyet katmanlarının son yıllardaki ani çözülüşü ve gerilemesi karşısında yapının kendini ortaya koyuşu ile zamanlaması, olumsuz bir süreci tersine çevirip olumlu bir dönemeci yakalamak adına umut vermektedir. Yapı Kredi Kültür Sanat Yapısı, İstiklal Caddesi’nin kültürel yaşamını yeniden güçlendirmektedir. Giderek artan ziyaret ve kullanımlarıyla bir buluşma mekânı olarak kimlik kazanırken, İstanbul’un yeni bir adres yapısı olmaya başlamıştır.

Teğet Mimarlık’ın, tasarım sürecinde tarif edilen ve uygulamada izlenen koruma ve dönüşüm kurgusunu bir mimari fikir ve açılım olarak olgunlaştırması, Yapı Kredi Kültür Sanat yapısının kamuoyuyla iletişimini zenginleştirmektedir. Mehemet Kütükçüoğlu’nun Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda gerçekleştireceği sunum, projenin İstiklal Caddesi’ni, Galatasaray Meydanı’nı ve yapının yarım yüzyıldan fazla olan serüvenini yeniden yorumlayışı ile ortaya konan mimari program arasındaki dinamik etkileşimi aktaracaktır.

Ertuğ Uçar’la birlikte Teğet Mimarlık’ın üstlendiği Yapı Kredi’nin Bankacılık Akademisi mimari projesi ile Türkiye’nin 2016 yılı Venedik Mimarlık Bienali’ndeki Darzanà temsilini Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğluyla birlikte gerçekleştiren Mehmet Kütükçüoğlu, 1989 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunudur. 1993 yılında yüksek lisansını Los Angelas’ta SCI-ARC’ta tamamlayan Kütükçüoğlu, Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans programının kuruluşu ve gelişiminde yer almıştır. Yaptığı sunumlar ile şehir ve mimarlık konularında kaleme aldığı makaleleriyle Türkiye’nin çağdaş mimarlığının uluslararası etkinliğinde genç nesil temsilinin ivme kazanmasında etkin rol almaktadır.

Kültür ve sanat yapılarının toplumsallığının arttırılarak yeniden işlev kazandırılmasındaki tasarım sorunsalları ile kısa ve uzun erimli kentsel faydalarını oldukça kritik bir mekânda ve dönemde yeni bakış açıları araştırarak deneyimleyen Teğet Mimarlık’ın Yapı Kredi Kültür Sanat projesinin,

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Mehmet Kütükçüoğlu
“Yapı Kredi Kültür Sanat: Koruma//Dönüştürme”
sunumu tüm katılımcılara açıktır.