Söyleşiler

Söyleşi
09MARCum
18:00- 20:00

Orol Ataman

Orol Ataman - Duyuru Genel

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

09 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00’da Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda, mimar-kent plancısı Orol Ataman tarafından “Dubai-Jebel Ali Havaalanı Kenti Projesi” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

Orol Ataman Türkiye’nin kentsel ve bölge planlama alanında büyük ölçekli projelerinde ve Dünyanın birçok ülkesinde planlama uzmanı olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarda son kırk yıl içinde üst düzey yöneticilik sorumlulukları üstlenmiştir. Meslek örgütlerinde aktif yöneticilik de yapmış olan Ataman, aynı zamanda planlama, mimarlık, konut ve turizm üzerine makaleler yayınlamıştır.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nda 1970’li yıllardan itibaren Türkiye’nin kıyı alanları turizm gelişim planları ile Kapadokya, Van Gölü, Orta ve Doğu Anadolu planlarının hazırlanmasında Orol Ataman’ın kurduğu ekipler ve kurumsallaştırdığı planlama teknikleri günümüzde hala geçerliliği olan nitelikli ürünler vermiştir. Bu çalışmaların raporlanıp belgelenmesinde Orol Ataman’ın üstlenmiş olduğu sorumluluk sayesinde, Türkiye’nin özellikle kıyılarının son kırk yıl içindeki planlanan ile gerçekleşen değişiminin karşılaştırması yapılabilmektedir.

Türkiye’de uluslararası kuruluşlarla uluslararası ölçülerde proje gelişiminde kilit bir yeri olan Çukurova Metropolitan Bölgesi Kentsel Gelişim Planlarının hazırlanmasından sonra Mekke ve Kutsal Bölgeler Planlamasıyla uluslararası ölçekte görevler üstlenen Ataman, geniş bir coğrafyada eşine ender rastlanan uzun süreli hizmetlerde bulunmuştur.

Sorumluluğunu üstlendiği birçok projenin proje raporlarını Bodrum Mimarlık Kitaplığı’na bağışlayarak, Kitaplığın mimarlığın birçok alanında araştırma yapanlar için sunduğu birincil kaynaklar içinde değerli bir seçkinin oluşmasına katkı veren Orol Ataman’ın

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Orol Ataman
“Dubai-Jebel Ali Havaalanı Kenti Projesi”

konulu söyleşisi tüm katılımcılara açıktır.