Söyleşiler

Söyleşi
13NİSCum
18:00- 20:00

Yılmaz Aysan

Yılmaz Aysan - Duyuru Genel

Bodrum Mimarlık Kitaplığı

Bodrum Mimarlık Kitaplığı 13 Nisan 2018 Cuma Günü Yılmaz Aysan’ın “Eskizler-Sketches” çalışmalarının Özel Sunumuna ev sahipliği yapacaktır. Sanatçının desen, obje ve grafik çalışmaları arasından sınırlı sayıda bir seçkinin kitaplık bünyesinde sergileneceği bu etkinlik, Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nın 2018 yılındaki sanatçı buluşmalarının ilki olacaktır.

Yılmaz Aysan, Türkiye’de grafik ve afiş tasarımının toplumsallığına ve yapıldığı döneminin tarihsel ve kültürel birer belgesi olarak da yorumlanabileceği fikrine öncüllük etmiştir. Lise yıllarında başlayan afiş tasarımı çalışmalarını 1970-76 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’ndeki öğrenciliği sırasında politik ve kültürel afiş tasarımları yaparak geliştiren Aysan, Türkiye’de 68 kuşağı ve sonrası gençlik hareketlerindeki görselliğin ve fikirsel iletişimin çeşitlenmesinde rol almıştır. 1976-80 yılları arasında Ankara’da, başta Mimarlar Odası olmak üzere, TMMOB, Çağdaş Sahne Kültür Merkezi, Köy-Koop gibi kuruluşların çeşitli afiş, broşür, dergi kapağı gibi grafik tasarımlarını yapan sanatçı, kendi serigrafi işliğinde baskılar gerçekleştirmiştir. İlk ödülünü, 1981’de Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Afiş Yarışması’nda alan Aysan, ilk kişisel sergisini 1985 yılında Ankara Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nde açmıştır.

Mayıs 2008’de ’68 Afişleri, ODTÜ Devrimci Afiş Atölyesinin Öyküsü isimli kitabı Metis Yayınları’ndan yayınlanan Yılmaz Aysan’ın Afişe Çıkmak 1963-1980: Solun Görsel Serüveni adlı kitabı 2013 yılında İletişim Yayınları’nın 30. Yılında ve sanatçının özel sergisiyle okuyucuyla buluşmuştur.

1980’den günümüze farklı malzeme ve teknikle geliştirdiği resimleme yöntemleriyle resim, kolaj ve asamblaj, döküm ve heykel çalışmaları yapan Yılmaz Aysan, güncel çalışmalarında iki ve üç boyutta ürettiği figürlerin gece, gündüz ve farklı mekânsal ve aydınlanma ortamlarında çeşitlenebilen ifadelerini yorumladığı sergilemelere ağırlık vermektedir.

Yılmaz Aysan’ın araştırmacı ve deneysel yorumlamalarındaki güncel üretimi içinden küçük bir seçkinin yer alacağı

Bodrum Mimarlık Kitaplığı
Yılmaz Aysan
“Eskizler-Sketches”

özel sunumu tüm katılımcılara açıktır. Özel Sunumun ardından Sergileme Kikkula-Mostly Paper-Gümüşlük’te 15 Nisan 2018 Pazar Günü saat 14:00-20:00’da gerçekleşecektir.